Home Page Image
АКТУАЛЕН СЪСТАВ НА СДРУЖЕНИЕТО >
информация за членовете на сдружението.

НАЗАД >  


АРХИВ НА ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ

sveti_dimitar

sveti_dimitar

24. 04. 2016

sveti_dimitar

sveti_dimitar

06. 03. 2015

sveti_dimitar

06. 03. 2013
ДИМИТРОВЦИ СЪГРАЖДАТ И ПИШАТ НОВАТА ЛЕТОПИС НА ОБНОВЕНИЯ ЦЪРКОВЕН ХРАМ“Св.вмчк ДИМИТЪР“ В СТАРИНЕН ПЛОВДИВ

НАЧАЛОТО
През есента на 2003 година в Балабановата къща на Старинен Пловдив група съименици,събрани от мен на учредителна сбирка,с висшегласие поставихме началото на спомоществователно сдружение“Свети Димитър“ в обществена полза.Избрахме управителен и контролен съвет,приехме и първата годишна програма.Впечатляващ е факта ,че и до днес , близо 10 години от тогава, нашата благородна обществена формация няма аналог в страната.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Първостепенната и определяща цел ,наша главна задача е била и остава цялостното възстановяване на изоставения и позабравен през годините църковен храм“Свети Димитър“ на три хълмието в Стария град и превръщането му в постоянно действащ молитвен храм за съвременна християнска духовност.

УЧРЕДИТЕЛИТЕ
Първи дарители за реставрацията и възобновяването на едноименния храм.Сред тях се открояват имената на съимениците Инджов,Бичев,Бекриев,покойния вече Язов,Горчов,Русев,Пейчев,Толев, Димитров,Тодоров, моя милост и др.Радващ е факта,че в активната дарителска кампания се включиха и много наши симпатизанти и фирми,които не са членове на сдружението.Дълбоко убедени,че даренията за храма е значимо и обществено-полезно дело,че то се прави за слава Божия,но и за наше човешко спасение, повечето от членовете на сдружението ежегодно влагаха парични средства,членски внос , труд,усилия и вяра за възстановяването на целия църковен комплекс. Идеята беше да сътворим нещо полезно и необходимо за древния и вечен Пловдив, разчитайки единствено и само на собствените си финансови възможности.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЦЪРКОВНИЯ КОМПЛЕКС“СВЕТИ ДИМИТЪР“
Можем да очертаем три етапа в реновирането,реставрирането , облагородяването и освещаването на храмовия комплекс.
ПЪРВИ ЕТАП – почистване,набавяне на строителни и консервационни материали и стартиране на ремонтно-възстановителните работи по храма,камбанарията,порутените оградни зидове .Направено бе ново архитектурно-благоустройствено решение на дворното пространство с ново място за паметна плоча.Само за няколко месеца облика на храма се обнови и генерално видоизмени.Доказателство за това е сегашния внушителния съвременен облик на храма. Подменихме трите входни врати,направихме нова неръждаема обшивка на камбанарията. Най-неотложно църквата се нуждаеше от генерален ремонт на покрива й. И това бе осъществено качествено и в срок.Подменихме овехтелите дървени прозорци с нова ПВС дограма.Тотално бе подменена ел.инсталицията на църковния дом.
През ВТОРИЯ ЕТАП насочихме усилията си към интериора на храма,отличаващ се с уникален мраморен иконостас, освежаване на автентичните икони,реставриране на стенописите,притвора,владишкия трон,църковната утвар.През този интензивен строително-възстановителен етап на църковната сграда направихме вътрешно боядисване и съвременно подово отопление. Важен момент бе и нашето щедро дарение на обемна икона с лика на Свети Димитър,голяма заслуга за коята има нашия съименик г-н Инджов. Използвам случая да отбележа,че г-н Инджов е инициатор и пряк организатор на ежегодните предколедни търгове на картини,финансовите постъпления от, които винаги са внасяни в касата на сдружението. Извършена беше от специалисти и налагащата се професионална реставрация на някои от оригиналните храмови икони и изписване на нови. За всичко това от 2004 до 2007 година вложихме над 210 000 лева, обезпечени само от дарения и членски внос на съимениците ни. На 26.10.2007 година храма бе осветен от пловдивския владика дядо Николай и с това храма наистина възкрасна за нов духовен живот,като постоянно действащ християнски дом с щатен свещеник и свое настоятелство.
В ТРЕТИЯ ЕТАП заложихме на обновяване дворното пространство и прицърковните сгради.Тук усилията ни бяха насочени към отводняване на двора,завършване ремонта на свещенническия дом и цялостно възстановяване на прицърковната сграда до яйязмото.Това стана за период от близо две години и половина ,в резултат на което храмовия комплекс доби впечатляваща духовна и естетическа физиономия, Прицърковната сграда,която се реновира от кота нула до ключ,също бе осветена от Негово високо преосвещенство митрополит Николай в чест на нашия светъл празник Димитровден, 2011 година.Тя разполага със зали и възможности за откриване и функциониране на неделно църковно училище.Задача,по която сега работим конкретно и усилено.Паметен е факта с издаването на монографичната книга за църквата „Свети вмч Димитър“,чийто съставител е г-н Атанасов.Ние и следващите поколения ще му бъдат признателни и несъмнено благодарни. За извършеното през периода сумата надвишава 110 000 лв.,без нито лев от общински или държавни средства.

Довършителните ни усилия и грижи през настоящата 2012 а навярно и през 2013 година, са свързани със специфичните фини детайли по художественото и декоративно изписване на сградата по първообраз, консервация на каменната зидария, и неиния цялостен екстериор.Тази отговорна задача възложихме на реставраторите ЕТ „АРС – Никола Стоянов”,които работят изключително професионално,усърдно и качествено. Като начална сума за довършителната ни работа по храма заложихме сума в размер на 35 900лв. Обобщавайки трите успешни етапа на реновация,реставрация и консервацията на храмовия комплекс“Свети Димитър“, за които общо вложихме близо 400 000лв.,без самохвалство се налага извода,че сме изпълнели поставените си цели и задачи на 100%.Защото сътвореното от съимениците наистина е една впечатляваща материална и духовна реалност,една перла в многовековното и неувяхващо културно- историческо наследство на Пловдив.А това в навечерието на светлия ни празник Димитровден е заслужен повод за обществена гордост и необходима равносметка.

26.10.2012 г.

инж.Димитър Георгиев
Председател на УС на сдружението


П Л А Н
за дейността на сдружение „Свети Димитър“ – Пловдив, през 2012 година

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1. Продължаване на строително-ремонтните и реставрационните дейности на едноименния храмов комплекс в Старинен Пловдив;
2. Обособяване и утвърждаване на възстановената прицърковна сграда като Неделно училище и център за културно-религиозен туризъм;
3. Организиране на активна благотворително-дарителска дейност с цел набиране на средства за църквата „Св. вмчк. Димитър“;
4. Организационно укрепване и стабилизиране на сдружението в съответствие с учредителния устав и съставяне на бюджетна план-сметка за финансиране на приоритетните задачи;
5. Оформяне и превръщане на църковния комплекс „Св. вмчк. Димитър“ в средище за културно-художествени и значими обществени прояви.

II. ИНИЦИАТИВИ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

А. По точка първа
1. Ремонт на:
а) портика (нивелиране и укрепване на основата, нови каменни бази, колони и нова покривна конструкция)
Срок: март–май 2012 г.
Отг.: М. Горчов, Д. Язов
б) реставрация на камъка на южната фасада
Срок: август 2012 г.
Отг.: Д. Георгиев, Д. Горчо
2. Реставрация на камъка и хидроизолация на северната стена на църквата в частта откъм камбанарията. Хидроизолация на стълбището към емпорията и камбанарията за спиране на теча в наоса.
Срок: май 2012 г.
Отг.: Д. Язов, Д. Божков
3. Приемане на оферти и избор на изпълнител за консервацията и художественото изписване на фасадата на църквата.
Срок: до края на април 2012 г.
Отг.: Д. Георгиев, Д. Атанасов
4. Изработване на:
а) мраморна плоча с информация за старите икони;
б) специални носещи конструкции, монтаж и завършване на експонирането на старите икони в притвора на храма.
Срок: юни 2012 г.
Отг.: Д. Атанасов, Д. Язов
5. Укрепване и монтиране на иконите на автентичния мраморен иконостас.
Срок: юни 2012 г.
Отг.: Д. Атанасов, Д. Язов
6. Проучване и изготвяне на цялостен проект за архитектурно-благоустройствено решение на двора, водосъбиране и отвеждане на водите от комплекса.
Срок: май–септември 2012 г.
Отг.: Д. Божков, М. Горчов, инж. Д. Димитров
7. Изграждане на нова, монументална чешма в двора на църквата.
Срок: септември 2012 г.
Отг.: Д. Язов, Д. Джамбазов, Д. Т. Тодоров

Б. По точка втора
1. С подкрепата на Пловдивската митрополия и в партньорство с Духовната семинария в града да се открие действащо Неделно училище във възстановената прицърковна сграда. За целта да се приеме и утвърди статут за неговото съвременно функциониране.
Срок: май–юни 2012 г.
Отг.: доц. Д. Димитров, Д. Малашинов, Д. Иванов
2. Да се проучат възможностите за адаптиране на партерната зала на прицърковната сграда в крипта (музей) на икони, иконостаси и църковна утвар.
Срок: май–юни 2012 г.
Отг.: Д. Инджов, Д. Немски, Д. Г. Русев
3. Да се организира дискусионна среща разговор с участието на видни богослови, интелектуалци и дейци на БПЦ, посветен на живота и святото дело на свети великомъченик Димитър и да се приеме учебната програма на Неделното църковно училище.
Срок: юли–август 2012 г.
Отг.: Д. Инджов, Д. Малашинов, Д. Бонев

В. По точка трета
1. Организиране на периодични благотворително-дарителски кампании за набиране на средства за строително-ремонтните дейности на църковния комплекс:
а) провеждане на традиционен търг на картини;
б) продажба на книгата „Храм „Св. вмчк. Димитър“ в Старинен Пловдив“;
в) благотворителни срещи и тематични рецитали, посветени на патронния празник – Димитровден.
Срок: октомври–декември 2012 г.
Отг.: Д. Инджов, Д. Малашинов, Д. Пейчев, Д. Джамбазов, Д. Г. Русев
2. Изработка и продажба на картички за някои от старите икони, мраморния иконостас, владишкия трон и др. По повод на 10-годишнината от учредяването на Сдружението да се отпечата художествена дипляна с рекламна цел, отразяваща цялостно извършените реставрационно-възстановителни и обновителни дейности на храмовия комплекс.
Срок: август–октомври 2012 г.
Отг.: Д. Инджов, Д. Атанасов, Д. Бойков
3. По време на храмовия празник – 26 октомври, както и по повод на други големи християнски празници да се организира по-активна продажба на книгата и новите художествено-рекламни издания на Сдружението.
Срок: целогодишен
Отг.: Д. Атанасов, Д. Толев, Д. Немски
4. Разширяване на контактите с нови фирми, сдружения и физически лица и привличането им в дарителските инициативи на Сдружението.
Срок: целогодишен
Отг.: Д. Толев, Д. Г. Русев, Д. Пейчев, Д. Тодоров, Д. Иванов

Г. По точка четвърта
1. Подготовка и провеждане на общо годишно събрание на Сдружението за приемане на отчета за миналогодишната дейност, плана за 2012 г. и награждаване на активни членове и дарители на Сдружението.
Срок: март 2012 г.
Отг.: Д. Георгиев, Д. Толев, Д. Малашинов
2. Конкретизиране на приоритетните строително-ремонтни и реставрационни планови дейности за 2012 г. и обезпечаването им с необходимите финансови средства. За целта да се състави бюджетна план-сметка.
Срок: май 2012 г.
Отг.: Д. Георгиев, М. Горчов, Д. Божков
3. Утвърждаване на практиката в чест на Димитровден и за заслуги по възстановяването и укрепването на храма и обогатяването на дейността на Сдружението за значими дарителски жестове да се излъчват от неговия състав почетни членове. За целта да се разработят и приемат оценъчни критерии и статут за почетното членство.
Срок: октомври 2012 г.
Отг.: Д. Георгиев, Д. Толев, Д. Л. Русев
4. Продължаване на традицията за организиране на периодични общи сбирки с членовете на Сдружението и по-прякото им персонално ангажиране в реализацията на годишните планови задачи.
Срок: целогодишен
Отг.: Д. Малашинов, Д. Бойков, Д. Т. Тодоров
5. Тържествено отбелязване на патронния празник – Димитровден, на 26 октомври с участието на всички членове в празничната света литургия и организиране на традиционен курбан.
Срок: 26 октомври 2012 г.
Отг.: Д. Джамбазов, Д. Толев, Д. Стратев

Д. По точка пета
1. Проучване на възможностите (с благословията на Пловдивската митрополия) възоб-новеният църковен храм „Св. вмчк. Димитър“ да бъде домакин и организатор на национален фестивал на църковните хорове.
Срок: август–септември 2012 г.
Отг.: Д. Атанасов, Д. Малашинов
2. Периодично търсене на конкретни възможности за реално привличане на държавни и общински целеви средства за дълголетно функциониране, съхраняване и развитие на църковния комплекс „Св. вмчк. Димитър“.
Срок: целогодишен
Отг.: Д. Атанасов, М. Горчов, Д. Язов, Д. Джамбазов, Д. Т. Тодоров
3. Ускоряване на процедурата по обявяване и регистриране на църквата „Св. вмчк. Димитър“ като паметник на културата с национално значение.
Срок: май 2012 г.
Отг.: Д. Атанасов, Д. Бонев, Д. Инджов
4. Поддържане и обновяване на сайта на сдружението.
Срок: целогодишен
Отг.: Д. Бойков, Д. Малашинов
5. Тържествено отбелязване на патронния празник – Димитровден, на 26 октомври с участието на всички членове в празничната света литургия и организиране на традиционен курбан.
Срок: 26 октомври 2012 г.
Отг.: Д. Джамбазов, Д. Толев, Д. Стратев

Планът е обсъден и приет от общото отчетно събрание на Сдружението, състояло се на 15 март 2012 г.

БАНКОВА СМЕТКА
НА СДРУЖЕНИЕ „СВЕТИ ДИМИТЪР“
BG55UNCR 763 010 759 940 60
БАНКОВ КОД UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – КЛОН ПЛОВДИВ

 

 
 
   
  Сайтът се поддържа от КредоСис ООД