Учредителен състав на Спомоществователно сдружение
“Св. Димитър” - Пловдив
   
 1. инж. Димитър Атанасов Георгиев - собственик на КК “Роза Импекс” АД - Пловдив
 2. Димитър Любомиров Русев - адвокат
 3. Димитър Иванов Димитров – техн. директор на “Контрол Систем България” - София
 4. Димитър Костадинов Димитров – управител на “Димекс Холдинг” АД
 5. Димитър Иванов Иванов – управител на СД “Дизма” - Пловдив
 6. Димитър Тодоров Тодоров – собственик на “Тединвест” ООД - Пловдив
 7. Димитър Георгиев Толев – консултант, дългогодишен ръководител на митническата администрация в България
 8. Димитър Николов Киров - художник
 9. Димитър Илиев Балабанов – управител на ЗД “Витоша” АД - Пловдив
 10. Димитър Костадинов Божков – строителен инженер
 11. Димитър Димитров Немски - издател
 12. Димитър Янев Инджов - галерист
 13. Димитър Кирилов Димитров – ректор на ВУЗК - Пловдив
 14. Димитър Георгиев Герганов – валутен трейдър
 15. Димитър Благов Благов – управител на фирми за медицински туризъм и екологично производство
 16. Димитър Георгиев Русев – управител на Съвета на директорите на “ПТ- Холдинг” АД
 17. Димитър Иванов Анастасов – собственик на автосалон
 18. † Димитър Иванов Атанасов – писател и драматург
 19. Димитър Георгиев Малашинов – управител на Национална агенция “Музика” - София
 20. Димитър Рашков Рашков - скулптор
 21. Димитър Тонков Солаков – генерален представител на “Агрима” АД за Южна България; регионален представител на “Лук ойл гарант” ЕООД; собственик на “МГС – Ойл” ЕООД
 22. Димитър Малинов Митев – собственик на Алфа Сот” ООД
 23. Димитър Иванов Бичев – изп. директор на “Мастер стийл профайл” АД
 24. Димитър Стефанов Чолаков – управител на “Трасет строй” ООД
 25. Митко Стефанов Колев – прокурист “Пътно поддържане” – Пловдив, Пазарджик, Габрово, Карлово, Смолян
 26. Димитър Иванов Горчов – управител на “Миг-инженеринг” ЕООД
 27. Димитър Петров Бекриев – собственик на “Регнис” ООД
 28. Димитър Николов Димов – н-к отдел “Протокол и връзки с обществеността” в Община Пловдив
 29. Димитър Крумов Тодоров /Волво/ - собственик на “Евролизинг”
 30. † Димитър Язов – собственик на “Язов” ООД
 31. гр. Пловдив 2003 г.