Актуален състав
на Спомоществователно сдружение
“Св. Димитър” – Пловдив
   
 1. инж. Димитър Атанасов Георгиев
  e-mail: office@rosaimpex.com
  тел.: 032/ 655 355
  факс: 032/ 655 333
  моб.: 0888 709 980

 2. Димитър Любомиров Русев
  e-mail: d_l_rusev@Yahoo.com
  тел.: 032 /620 698
  факс: 032/ 622 139
  моб.: 0888 661 345

 3. Димитър Костадинов Димитров
  e-mail: dimexcar@dimexlift.com
  моб.: 0887 877 677

 4. Димитър Иванов Иванов
  e-mail: ivanov@dizma.bg
  факс: 032 /620 042
  моб.: 0899 916 100

 5. Димитър Тодоров Тодоров
  e-mail: dtodorov@ted.bg
  факс: 032 / 630 130
  моб." 0887 294 920

 6. Димитър Георгиев Толев
  e-mail: rekmabg@abv.bg
  тел.: 032/ 268 992
  факс: 032/ 627 580
  моб.: 0887 593 127

 7. Димитър Костадинов Божков
  e-mail: dimitarbojkov@abv.bg
  тел.: 032/ 624 426
  факс: 032/ 648 581
  моб.: 0897 899 401


 8. Димитър Янев Инджов
  e-mail: gallery_indjov@abv.bg
  тел.: 032/ 626 407
  моб.: 0888 774 970

 9. Димитър Кирилов Димитров
  e-mail: agri_college@mail.bg
  тел.: 032/ 960 442
  факс: 032/ 960 406
  моб.: 0888 710 091

 10. Димитър Георгиев Русев
  e-mail: d.rusev@pt-holding.com
  тел.: 032/ 604 700
  факс: 032/ 604 714
  моб.: 0888 226 023

 11. Димитър Георгиев Малашинов
  е-mail: mitko_mai6@abv.bg
  тел.: 032/ 630 476
  моб.: 0887 801 496

 12. Митко Иванов Горчов
  e-mail: mgorchov@abv.bg
  тел.: 032/ 625 400
  факс.: 032/ 625 400
  моб.: 0887 958 856

 13. Димитър Джамбазов
  e-mail: jsj-plovdiv@abv.bg
  тел.: 032/ 673 036
  факс: 032/ 673 036
  моб.: 0899 983 555

 14. Димитър Бонев
  e-mail: hermes@maritsa.com
  тел.: 032/ 603 459
  моб.: 0888 905 215

 15. Димитър Пейчев
  e-mail: office@trakia-rm.com
  факс: 032/ 672 480
  моб.: 0887 234 955

 16. Димитър Христов Стратев
  e-mail: strateks_et@abv.bg
  тел.: 032/ 631 254
  моб.: 0896 833 389

гр. Пловдив
Април 2015