Ръководни органи на сдружение
“Св. Димитър” – Пловдив

   

 

Управителен съвет

  1. инж. Димитър Георгиев – председател
  2. Митко Горчов – зам. председател
  3. Димитър Малашинов – секретар
  4. Димитър Инджов– член

Контролен съвет

  1. Димитър Толев – председател
  2. Димитър Димитров - член