Устав на Спомоществователно
сдружение “Св. Димитър
   

 

Из “Устав на Спомоществователно сдружение “Св. Димитър”, учредено на 19 октомври 2003 година в гр. Пловдив

Чл. 2. Сдружението е надпартийна и доброволна обществена организация и няма синдикален характер.

Чл. 8. Основните цели на Сдружението, определящи предмета му на дейност в обществена полза, са свързани с набирането на средства за поддръжка, ремонт и обновяване на църквата “Св. Димитър” в Старинен Пловдив.

Чл. 12. Редовни членове на Сдружението могат да бъдат български и чуждестранни физически лица, независимо от пол, политически или религиозни убеждения, носещи лично име ДИМИТЪР или друго, производно нему /Димитрий, Димитрия, Деметриус и др./ - при условие, че няма да използват Сдружението за политически или религиозни цели.