+359 876004375
Работно време
Понеделник - Неделя
Адрес:
гр. Хисаря, ул. Бор 91

Правила и общи условия

Резервации, Плащане, Анулиране на резервация, Депозит за щети

Цените за настаняване се публикуват в раздел Цени в нашия уебсайт, както и в
платформите за резервации, с които си сътрудничим.
Промоционални оферти и празнични пакети се публикуват в раздел промоции.
При запитвания за по-дълъг престой или за организиране на корпоративни
мероприятия се изготвя индивидуална оферта.
За резервация се изисква депозит в размер на 50% от стойността на нощувките,
дължим по банков път до 3 дни след запазване на избраната дата. При липса на
плащане, резервацията се анулира. Остатъкът от дължимата сума по
резервацията се заплаща в брой при настаняването или по банков път в деня,
предхождащ настаняването.
Анулиране на потвърдени резервации е възможно до 14 календарни дни преди
датата на настаняване. Депозитът по резервацията се възстановява на
резервиралия по банков път, по банковата сметка, от която е постъпил, в срок до
3 работни дни след анулирането. При анулиране на потвърдени резервации в
срок по-малък от 14 календарни дни преди датата на настаняване, депозитът не
се възстановява.
При резервация/настаняване на цялата къща се изисква възстановяем депозит за
щети в размер на 300 лв. Това условие важи също и при по-големи групи,
ергенски/момински партита, празнични дни (Великден, 8-ми декември, Коледа,
Нова година и пр.) тогава може да се изиска по-голям депозит. Депозитът
гарантира покриването на евентуални щети като (но не само) силно замърсени
помещения, зацапване на мебели с храна и напитки, счупено/повредено
обзавеждане, прибори, посуда, техника и други тежки щети. Депозит, платен в
брой в деня на настаняване, се възстановява в брой, в деня на освобождаване.
Депозит, платен по банков път, се възстановява до 3 работни дни след
освобождаването, по банковата сметка, от която е постъпил. В случай на
установени щети, депозитът се освобождава частично, като от него се приспада
стойността на нанесените щети. В случай, че нанесените щети са на стойност по-
голяма от депозита, към него се добавя стойността до покриването на щетите.
Всички разходи по подмяна или ремонт на мебели или електроуреди, повредени
от гостите са за тяхна сметка. Стойността на дължимото обезщетение зависи от
нанесената материална щета и е дължима преди напускането на гостите.

Настаняване, Освобождаване, Гости

Настаняването се осъществява след 15:00 ч.. При липса на друга резервация в
същия ден е възможно по-ранно настаняване след предварителна уговорка. При
наличие на друга резервация в същия ден, по-ранно настаняване е възможно
срещу допълнително заплащане и с предварителна уговорка.
Освобождаването се осъществява до 11:00 ч.. При липса на друга резервация в
същия ден е възможно по-късно освобождаване след предварителна уговорка.
При наличие на друга резервация в същия ден, по-късното освобождаване е
възможно срещу допълнително заплащане и с предварителна уговорка.
Броят на гостите не може да надвишава обявения капацитет на къщата. Достъпът

на гостите може да бъде отказан, ако броят им надхвърля капацитетът на
къщата. В този случай депозитът по резервацията не се възстановява.
Собствениците на къщата и служителите им не носят отговорност при възникнали
инциденти в тях и извън тях с децата на гостуващите. Отговорността за
здравословното състояние и безопасността на децата се носи от техните
родители. Родителите са длъжни да не оставят децата си без надзор на
територията на къщата, в двора и, по време на ползването на басейна, спа зоната
и детската площадка. Родителите носят материална отговорност за причинените
от непълнолетни лица и деца щети.
Не се допускат непълнолетни лица без придружител, родител или законен
представител.

Домашни любимци

Домашни любимци не се допускат на територията на къщата. При установено
нарушение гостите дължат глоба в размер на 100лв. При повторно нарушение
биват помолени да напуснат къщата, без възстановяване на сумата по
резервацията.

Ценности, Забравени лични вещи, Сигурност

Гостите носят отговорност за личните вещи и ценностите си, внесени на
територията на къщата. Собствениците и служителите на къщата за гости не
носят отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.
По време на престоя си гостите имат отговорност да заключват къщата при
напускането й, да затварят вратите и прозорците на терасите и стаите, за да се
избегнат взлом и кражби.
При установяване на забравени лични вещи и имущество от гостите след
напускането им, служител на къщата се свързва с тях, за да се уточни адрес за
изпращането им по куриер. Разходите по куриерската доставка са за сметка на
лицето, забравило лични вещи. Вещите се изпращат по куриер до 5 дни. В случай,
че не бъде установен собственика на забравените лични вещи или същият откаже
те да му бъдат изпратени, то те биват дарени или изхвърлени.
Къщата е оборудвани със система за видеонаблюдение, която обхваща общите
части, публичните зони и паркинга, с оглед осигуряване на безопасността и
спокойствието на гостите.
На общодостъпно място има поставена оборудвана аптечка с набор от
медикаменти за спешни случаи и пожарогасители. При възникване на спешен
случай и подаване на сигнал към спешния телефон 112, гостите са длъжни да
информират своевременно и собствениците или отговорния служител на къщата.

Защита на лични данни

Политиката ни за защита на личните данни е достъпна в нашият
уебсайт. Следвайки националното законодателство сме задължени да събираме
личните данни на гостите си при настаняването им. Събраните лични данни се
третират като поверителна информация и не се предоставят на трети лица, освен
ако не са изискани от органите на реда или държавни институции по определения
за това ред. Лични данни на гостите се подават в Единната система за

туристическа информация съгласно действащото законодателство в Република
България.

Вътрешен ред и правила по време на престоя

Тютюнопушенето е абсолютно забранено в спалните помещения. В двора на
къщата, както и в барбекю зоната се допуска тютюнопушене, като гостите са
длъжни да използват пепелниците и да не изхвърлят фасовете си безразборно.
Гостите са длъжни да спазват обществения ред и носят персонална отговорност
при нарушаването му. Не толерираме вдигането на шум в часовете от 14:00 до
16:00, както и след 22:00 ч. през зимния и 23:00 ч. през летния сезон. След
22:00/23:00 ч. в откритите части и барбекю зоната се забраняват викането,
шумният говор, пеенето, свиренето и създаването на неестествен шум,
използването на озвучителни системи и други електронни устройства,
нарушаващи обществения ред и спокойствието на съседите. След 22:00/23:00 ч.
се позволява вдигането на шум и музика в къщата, при затворени врати и
прозорци, в нормални граници. В случаи на нарушаване на обществения ред
(силен шум и музика след 22:00/23:00 ч.) и подаден сигнал към органите на реда,
гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат
наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от
българското законодателство, от органите на реда, то те се покриват изцяло от
гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.
Гостите са длъжни да спазват приетите норми на поведение и да се държат по
подходящ и разумен начин. Не толерираме неприемливо и арогантно поведение
от страна на гостите и лица в очевидно нетрезво състояние. Не се допускат
незаконни и неморални действия и дейности от страна на гостите като хазарт,
хулиганство, притежание и употреба на наркотични, психотични, упойващи или
други вещества, забранени от закона, употреба на пиротехнически средства,
огнестрелни оръжия и др. подобни.
В случай на отказ от страна на гостите за спазване или при нарушаване на
утвърдените правила, Собствениците или Управителя на Къща за гости Свети
Димитър имат право да прекратят резервацията и престоят им, като не дължат
връщане на вече заплатени суми.
Гостите следва да се отнасят към предоставеното им за ползване имущество в
къщата и материалната база с грижата на добър стопанин. Те са отговорни за
имота по време на престоя им и следва да заключват входните врати, вратите на
терасите и прозорците, когато не са на територията на къщата.
Не се допуска внасянето и използването на електронагревателни/отоплителни
уреди и съоръжения.
Не се допуска изнасянето извън територята на къщата на всякакъв вид
имущество – оборудване, обзавеждане, техника.
Не се допуска внасянето и складирането в къщата на леснозапалими, взривни и
обемисти предмети, неестествени багажи, мотоциклети, велосипеди и пр.
Спа зоната се използва от 10:00 до 22:00 ч..
Басейнът се използва до 22:00 ч.

Приемане на общите условия, вътрешен ред и правила за ползване

С направата на резервацията, гостите потвърждават, че са се запознали с
посочените по-горе общи условия, вътрешен ред и правила за ползване и са
съгласни с тях.

Пожелаваме Ви приятен престой в Къща за гости Свети Димитър!